Emil Lennart Nielsen – Back/playmaker

 In Stående skudafvikling

Styrke før cupping: 1) 63 km/t – 2) 63 km/t

Styrke efter cupping: 1) 71 km/t – 2) 71 km/t

Recommended Posts
0